سازهای ایرانی و لیستی از معروف ترین آنها

تعداد سازهای موسیقی در ایران بسیار زیاد است. همچنین باید توجه داشت که برخی از این سازها در نقاط خاصی از ایران نواخته می‌شوند و ممکن است در سرتاسر کشور شناخته نشوند.

در ادامه، نام هایی از سازهای موسیقی ایرانی را برای شما لیست کرده‌ایم:

 

 1. تار
 2. تنبک
 3. سنتور
 4. کمانچه
 5. سه‌تار
 6. گیتار ایرانی
 7. نی
 8. دف
 9. تمبک
 10. کمان
 11. ساز ترکمن
 12. ساز بوزوک
 13. ساز رباب
 14. ساز قیچک
 15. ساز سورنا
 16. ساز شه‌تران
 17. ساز خوشنویس
 18. ساز نیمتنه
 19. ساز حمیدیه
 20. ساز دهل
 21. ساز سرنای
 22. ساز مزبور
 23. ساز قانون
 24. ساز نی‌ور
 25. ساز شاه‌بازی
 26. ساز شورتن
 27. ساز سازک
 28. ساز چغادک
 29. ساز عود
 30. ساز طغرا
 31. ساز تنبور
 32. ساز گرمی‌هر
 33. ساز داربوکا
 34. ساز شه‌سنتی
 35. ساز منجمان
 36. ساز ده‌تار
 37. ساز زیره
 38. ساز قرینه
 39. ساز اته‌گر
 40. ساز بابلی
 41. ساز ماندولین
 42. ساز فلوت
 43. ساز سل
 44. ساز طبله
 45. ساز چاهچاهک
 46. ساز زرنا
 47. ساز خوشه‌تن
 48. ساز دمنبور
 49. ساز کورته‌نی
 50. ساز دوتار
 51. ساز گیشا
 52. ساز زنجیره‌ای
 53. ساز نیک‌نواز
 54. ساز سوتار
 55. ساز شوهری
 56. ساز تنجر
 57. ساز نی‌فریب
 58. ساز لعله‌کبود
 59. ساز نفیر
 60. ساز سمتار
 61. ساز خرجند
 62. ساز ده‌لکه
 63. ساز شهمیرزاده
 64. ساز سبزی‌گل
 65. ساز چنگ
 66. ساز پیکان
 67. ساز زوزه
 68. ساز شاه‌نای
 69. ساز خراسانی
 70. ساز زمرد
 71. ساز قیاس
 72. ساز باربد
 73. ساز سهیلی
 74. ساز نی‌دربان
 75. ساز نی‌پشتون

 

 

ایران دارای تنوع فراوانی در سازهای موسیقی است که هر کدام دارای صدایی خاص و منحصر به فرد هستند. در ادامه به برخی از معروف‌ترین سازهای موسیقی ایرانی اشاره شده است:

۱. تار: سازی با چندین سیم است که با استفاده از پرده‌هایی از جنس چوب و پوست، صدای خاصی را تولید می‌کند.

۲. تنبک: سازی است که در آن از دو برگه چوبی به شکل استوانه استفاده می‌شود و با استفاده از دست و پشت دست نواخته می‌شود.

۳. سنتور: سازی است که با استفاده از چندین سیم و چندین پرده چوبی ساخته شده است. صدای سنتور بسیار دلنشین و آرامش بخش است.

۴. کمانچه: سازی است که با استفاده از چندین سیم و چندین پرده چوبی ساخته می‌شود و با استفاده از کمان نواخته می‌شود.

۵. نی: سازی است که از برگه یا چند برگه برنج ساخته می‌شود و با استفاده از دهان و نوک نی نواخته می‌شود.

۶. دف: سازی است که با استفاده از یک دایره بزرگ از پوست ساخته می‌شود که بر روی آن پرده‌هایی از پوست کوبیده می‌شود.

۷. ساز ترکمن: سازی است که با استفاده از چندین سیم و چندین پرده چوبی ساخته می‌شود و با استفاده از «محراب» یا «تشت» نواخته می‌شود.

۸. ساز بوزوک: سازی است که با استفاده از چندین سیم و پرده‌هایی از چوب ساخته می‌شود و با استفاده از یک پلاکت نواخته می‌شود.

۹. ساز رباب: سازی است که با استفاده از چندین سیم و چندین پرده چوبی ساخته می‌شود و با استفاده از پلاکت و یا انگشتان نواخته می‌شود.

۱۰. ساز قیچک: سازی است که از چندین پرده چوبی ساخته می‌شود و با استفاده از یک پلاکت چوبی نواخته می‌شود.

در کنار این سازهای معروف، در ایران سازهای دیگری نیز وجود دارند که در طول تاریخ موسیقی ایران شکل گرفته‌اند و هر کدام دارای تاریخ ویژه‌ای هستند.

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده
سبد خرید