با خرید بیت‌هایی که از طرف کمپانی مسترموزیک ارائه شده‌اند، شما می‌توانید از بهترین و کیفیت بالاترین بیت‌های موسیقی برای ضبط و تولید آثار خود استفاده کنید. با این کار، کپی‌رایت بیت به شما تعلق می‌گیرد و شما می‌توانید آن را برای تولید اثرات خود استفاده کنید.

در ثبت سفارش خود، با انتخاب بیت مورد نظر، کد بیت را در فرم سفارش درج کرده و با پرداخت هزینه، بیت را خریداری کنید. پس از خرید، بیت برای شما بصورت لاین به لاین ارسال می شود و شما می‌توانید آن را برای تولید اثرات خود به کار ببرید.

خرید

​TRAP TYPE BEAT

MOOD: Sad
SCALE: C# Major
BPM: 150
CODE: 001

خرید

​TRAP TYPE BEAT

MOOD: Sad
SCALE: C Minor
BPM: 147
CODE: 002

خرید

MOOD: Dark
SCALE: A# Major
BPM: 156
CODE: 003

​TRAP TYPE BEAT

خرید

​TRAP TYPE BEAT

MOOD: Dark
SCALE: E Minor
BPM: 150
CODE: 004

خرید

​TRAP TYPE BEAT

MOOD: Dance
SCALE: A Minor
BPM: 175
CODE: 005

خرید

MOOD: Gang
SCALE: D Minor
BPM: 125
CODE: 006

​TRAP TYPE BEAT

خرید

​TRAP TYPE BEAT

MOOD: Sad
SCALE: C# Minor
BPM: 90
CODE: 007

خرید

​TRAP TYPE BEAT

MOOD: Gang
SCALE: F Minor
BPM: 140
CODE: 008

خرید

MOOD: Gang
SCALE: G Minor
BPM: 88
CODE: 009

​TRAP TYPE BEAT

خرید

OLD SCHOOL TYPE BEAT

MOOD: Gang
SCALE: D Minor
BPM: 91
CODE: 010

خرید

​TRAP TYPE BEAT

MOOD: Dance
SCALE: A Minor
BPM: 61
CODE: 011

خرید

MOOD: Gang
SCALE: D# Minor
BPM: 88
CODE: 012

​OLD SCHOOL TYPE BEAT

خرید

​TRAP TYPE BEAT

MOOD: Dark
SCALE: E Minor
BPM: 140
CODE: 013

خرید

​TRAP TYPE BEAT

MOOD: Dark
SCALE: C Major
BPM: 140
CODE: 014

خرید

MOOD: Gang
SCALE: G Minor
BPM: 80
CODE: 015

​TRAP TYPE BEAT

خرید

OLD SCHOOL TYPE BEAT

MOOD: Sad
SCALE: F# Minor
BPM: 92
CODE: 016

خرید

OLD SCHOOL TYPE BEAT

MOOD: Sad
SCALE: G Minor
BPM: 92
CODE: 017

خرید

MOOD: Gang
SCALE: F Minor
BPM: 90
CODE: 018

OLD SCHOOL TYPE BEAT

سبد خرید